Drag
0
Strategy, Design, Solution Development

Shaping the Digital Future

Join us and discover your full potential..

Arrow Down Icon

50+

Projects completed
successfully

image

Development

Community

Strategy

Brand

Measurability

Results

Client first

Interaction

Integrity

Adaptability

Quality

Design

Efficiency

Passion

Team work

Innovations

UX/UI

Usage

Creative

We are happy to work with

About Thumbnail

Who We Are

We are specialists in digital solutions.

We are a team of digital marketing experts collaborating with global brands. We firmly believe that true progress arises when you dare to step outside the bounds of safety. By merging innovative ideas, consumer behaviors, and insightful design with cutting-edge technological data, we craft brand experiences that resonate with and captivate our clients' target audiences.

Explore our services and discover the transformative power of our approach.

Services

Our
Services

In today's digital landscape, consumers heavily depend on online channels to research products. Before engaging with a brand, they actively seek information and 51% acknowledge the use of Google for product research before making a purchase decision.

Understanding and harnessing this digital journey is crucial, and at our company, we are dedicated to navigating and optimizing this dynamic landscape to ensure your brand stands out and resonates with your target audience.

Web Development

Crafting seamless and user-friendly web experiences through top-notch UX/UI design, specialized in Shopify, WordPress, and custom CMS development.

 • + UX/UI Design
 • + Shopify
 • + Wordpress
 • + Custom CMS

SEO Optimization

Boosting online visibility and search engine rankings with a comprehensive approach, including on-site/off-site SEO, website analysis, spam detox, and SEO consulting.

 • + On-Site / Off-Site SEO
 • + Website analysis
 • + Spam Link Detox
 • + SEO Consulting

Paid Advertising

Driving targeted traffic and maximizing brand exposure through strategic paid advertising campaigns on platforms like Google, Meta/Facebook, Media PR, and TikTok.

 • + Google
 • + Meta/Facebook
 • + Media PR
 • + TikTok

Social Media

Creating engaging and impactful social media presence across platforms including Facebook, Instagram, LinkedIn, and TikTok to connect with the audience.

 • + Facebook
 • + Instagram
 • + LinkedIn
 • + TikTok

Marketing

Implementing effective email marketing and content marketing strategies to connect with the audience, build relationships, and drive brand success.

 • + Email Marketing
 • + Content Marketing

Work

Portfolio Image - ATELIER REBUL

ATELIER REBUL

Portfolio Image - VIBERATE

VIBERATE

Portfolio Image - OD-DO.EU

OD-DO.EU

Portfolio Image - RCL GROUP

RCL GROUP

Portfolio Image - ZUMBALICIOUS CREW

ZUMBALICIOUS CREW

Profesionalen pristop in izvedba. Super in strokovno podkovana ekipa, ki zna na enostaven način razložiti in pokazati problematiko ter omogoča pragmatične in hitre rešitve za uporabnika.

Vsekakor priporočam!

Lara Klavora

Lara Klavora S.P.

Zelo smo zadovoljni s sodelovanjem s podjetjem Spartan. Vedno najdejo pravo rešitev za problem in nikoli ne obljubljajo nečesa, kar ne bo mogoče uresničiti.

Priporočil bi jih vsakemu, ki potrebuje pomoč s spletno stranjo ali digitalnim marketingom svojih produktov.

Herman Leskovar

Alher d.o.o.

Zelo smo zadovoljni s storitvijo podjetja Spartan in bi jih priporočili tudi drugim.

Marko Gaber

RCL INT d.o.o.

Spartan Development nam od meseca maja 2022 ureja spletno trgovino in izvaja SEO. V relativno kratkem času so s svojim delom izrazito povečali obisk naše spletne strani, s tem pa pospešili prodajo in razvoj naših produktov.

Z njihovim delom smo zelo zadovoljni in smo mnenja, da je marketinška podpora kot jo nudijo, nepogrešljiva v današnjem svetu. Hkrati so tudi izvedli izobraževanje na področju digitalnega marketinga.

Žiga Gantar

FreeCompany d.o.o.

Zelo smo zadovoljni z delom agencije Spartan. Vodja SEO ekipe Grega je hands-on, vse ima pod kontrolo in res obvlada SEO optimizacijo. Na začetku so nam pripravili tudi on-site analizo, da smo izboljšali tehnični del SEO, potem pa so začeli z off-site optimizacijo. V nekaj mesecih se je že poznal dvig obiska in posledično tudi več nakupov. Naši ekipi so vedno na voljo za keyword research za nove članke in izboljšave obstoječih.

Priporočam!

Grega Grmovsek

OsterRob d.o.o.

testimonial Imagetestimonial Imagetestimonial Imagetestimonial Imagetestimonial Imagetestimonial Image

Why
Choose Us

Why
Choose Us

Keyword Research, Strategic Analysis, Surveys, & Analytics

Discover the essence of user experience as we delve into the roots with our distinctive approach.

60%

STRATEGY

Unlock the potential of your marketing strategy without the guesswork, optimizing performance with precision.

95%

TARGET AUDIENCE

Eliminate the uncertainty in optimizing marketing performance by precisely targeting and engaging your audience.

70%

KEYWORD OPTIMIZATION

Ditch the guesswork in your marketing strategy. Optimize performance with strategic keyword research and implementation.

Why
Choose Us

50+

Projects
Completed

30+

Satisfied
Customers

50+

Years
of Combined Experience

5+

Diverse
Countries Served

Counter Image

Have a Project in Mind?

Let’s Collaborate and Create Something Exceptional Together!

Recent Blog

Read Updated
Journal

Welcome to the Spartan Agency Blog – your source for practical insights and industry updates in the digital realm.